پژوهش و فناوری

درخشش سرپرست جهاددانشگاهی ایلام در جشنواره ملی امیرکبیر

درخشش سرپرست جهاددانشگاهی ایلام در جشنواره ملی امیرکبیر

پایان‌نامه دکتری "محمد پاکزاد" ، سرپرست جهاددانشگاهی استان ایلام پایان‌نامه برتر بخش علوم پایه سومین جشنواره ملی طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی کاربردی کارفرمامحور امیرکبیر شد.

ادامه مطلب