اشتغال - آرشیو

مرکز اشتغال جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام عنوان کرد:

نخ ریسی یک فرصت طلایی برای اشتغال زنان خانه دار

مرکز اشتغال جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام از خریداری ۴۶ دستگاه نخ ریسی مرحله نخست فاز اتصال به بازار طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

ادامه مطلب
مدیر اشتغال جهاددانشگاهی واحد استان ایلام خبر داد:

تامین دستگاه نخ‌ریس نیمه‌اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی در ایلام

مدیر اشتغال جهاددانشگاهی واحد استان ایلام از تامین دستگاه نخ‌ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی در استان خبر داد.

ادامه مطلب