برگزاری ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در ایلام

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴

گزارش تصویری از برگزاری ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی در ایلام