دفتر تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان

تعداد بازدید:۱۰۶۳

این دفتر همگام و هم راستا با سیاست های کلی جهاد دانشگاهی در استان ایلام با عنوان دفترسازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها تأسیس و در راستای  تغییرات ساختاری و تشکیلاتی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی ، درصدد تغییرات ساختاری متناسب با نیاز روز بازار و بر اساس متدهای جدید آموزش و سیاست های راهبردی جهاد دانشگاهی نام این سازمان به (( سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی استان ایلام)) تغییر یافت .

 

ماموریت، اهداف و چشم انداز

تجاری سازی فناوری‌ و توسعه اشتغال دانش‌آموختگان از طریق:

1-    تجاری سازی فناوری‌های به بلوغ رسیده جهاددانشگاهی با ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان
2-    توسعه مراکز رشد ، ‌پارکها و ساختارهای تجاری سازی به منظور حمایت از فناوران
3-    ساماندهی نظام هدایت شغلی و توانمندسازی دانش آموختگان در حوزه های منتخب با حمایت، پشتیبانی و هماهنگی مراجع ذیربط

4-    ارتقاء فرهنگ کارآفرینی و روحیه خود باوری و ترویج الگوهای موفق علم وفناوری با تاکید بر جامعه دانشگاهی کشور