سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام:

برگزاری آزمون شایستگی مدیران از خدمات بزرگ جهاددانشگاهی است

۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۴ کد : ۴۷۵۷۸ عمومی تاپ خبر
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با بیان اینکه جهاددانشگاهی با برگزاری دوره‌های آموزشی در توانمندسازی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، نقشی اساسی دارد، گفت: برگزاری آزمون شایستگی مدیران از خدمات بزرگ جهاددانشگاهی است.
برگزاری آزمون شایستگی مدیران از خدمات بزرگ جهاددانشگاهی است

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام،  «امین دوست‌محمدی» در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی اظهار کرد: این نهاد علمی تاکنون در استان منشاء خدمات فراوانی بوده و به خوبی در راه توسعه‌ی استان گام برداشته است.
وی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در برگزاری  دوره‌های آموزشی جهت توانمندسازی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت : برگزاری آزمون شایستگی مدیران از خدمات بزرگ جهاددانشگاهی است.  
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام با اشاره به اهمیت تفکر سیستمی، تاکید کرد: تفکر سیستمی به مدیران کمک می‌کند که فقط به مشاهده اکتفا نکنند بلکه واقعیت‌های پیرامون را با ساختار و الگوهای درست ترکیب کنند که این رویکرد سیستمی در مجموعه‌ی جهاد دانشگاهی قابل مشاهده است.
«سید غلامرضا حسینی» رئیس جهاددانشگاهی واحد استان ایلام، در این دیدار ضمن تبریک انتصاب «امین دوست‌محمدی» به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در این واحد را ارائه کرد.


نظر شما :