سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۸:۱۷ ۱۷

رئیس جهاددانشگاهی کشور در سفر به ایلام ضمن دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، تفاهم‌نامه‌ی همکاری را با استاندار ایلام امضاء کرد و کلنگ ساختمان پژوهش و فناوری این نهاد را در مرکز استان به زمین زد.

سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام
سفر رئیس جهاددانشگاهی به ایلام