دیدار مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور از واحدهای فناور مرکز نوآوری و شتابدهی استان ایلام