بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان ایلام

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۷ ۲۱

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، چهارم شهریور ماه از مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان ایلام بازدید و با مدیران واحدهای فناور گفت و گو کرد.