بازدید مدیر کل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از جهاد دانشگاهی ایلام