توانمندی های دفتر

تعداد بازدید:۴۲۵
 • عرضه خدمات پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموختگان دانشگاهی
 • عرضه خدمات علمی و مشاوره‌ای توسعه اشتغال به سازمانها و نهادهای کشور
 • عرضه راهکارهای علمی و اجرایی توسعه اشتغال در تدوین برنامه‌ها و سیاستهای کلان کشور
 • تعریف و تدوین راهکارهای اجرایی توسعه اشتغال
 • تدوین طرحهای تیپ شغلی نوآورانه
 • گسترش زمینه‌های اشتغال در حوزه IT
 • مدیریت و اجرای طرحهای کلان در حوزه اشتغال
 • برگزاری همایشها، سمینارها و کارگاههای مرتبط با اهداف و سیاستهای سازمان
 • اجرای طرحهای اشتغال زا
 • پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب جهت تجاری‌سازی فناوری
 • همکاری در تولید نیمه صنعتی و تجاری سازی کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه توسعه فناوری که مراحل تحقیقاتی و ساخت نمونه اولیه را در پژوهشکده‌ها و واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سپری کرده‌اند.
   

 • مدیریت و راهبری واحدهای فناور و شرکت هایی متقاضی استقرار در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری
 • مدیریت و راهبری کلیه امور اقتصادی و سرمایه گذاری مرتبط با شرکتهای و موسسات جهاددانشگاهی و همچنین امور مربوط به صادرات ( صدور خدمات، محصولات و دانش فنی و همچنین انتقال فناوری)