اشتغال

مرکز اشتغال جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام عنوان کرد:

بزودی شغل خانگی نخ ریسی درآمدزا می‌شود جدید

مرکز اشتغال جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام از آغاز خریداری ۴۶ دستگاه نخ ریسی برای متقاضیان و فروش تضمینی محصول تولید شده از ابتدای اردیبهشت امسال خبر داد.

ادامه مطلب
مدیر اشتغال جهاددانشگاهی واحد استان ایلام خبر داد:

تامین دستگاه نخ‌ریس نیمه‌اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی در ایلام

مدیر اشتغال جهاددانشگاهی واحد استان ایلام از تامین دستگاه نخ‌ریس نیمه اتوماتیک برای متقاضیان طرح ملی مشاغل خانگی در استان خبر داد.

ادامه مطلب