تجاری سازی فناوری و اشتغال - آرشیو

توسعه همکاری‌های مشترک بین سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان و مرکز منش ایلام

این نشست در راستای ایجاد و برنامه‌ریزی کاربردی و استفاده از ظرفیت‌های موجود بین سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان و مرکز منش ایلام در جهت توسعه همکاری‌ها و فعالیت‌های مرتبط برای حمایت بیشتر از نخبگان بسیجی و نوآور صورت گرفت.

ادامه مطلب
در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

استارتاپ صنایع دستی و دوختنی‌های سنتی در ایلام برگزار شد

استارتاپ صنایع دستی و دوختنی‌های سنتی در حوزه‌های لباس محلی، سوزن دوزی، لباس با هویت ایرانی و صنایع دستی با حضور ۲۸ تیم در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ایلام در فضای مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب