گزارش تصویری؛ برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری های ایلام

۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۸