خدمت رسانی دانشجویان علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام به زائران اربعین حسینی

۰۶ آبان ۱۳۹۷ ۷

دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با مشارکت در ایستگاه صلواتی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان ایلام به زائران اربعین حسینی خدمات رسانی کردند.