برگزاری دورهمی با موضوع "تولید محتوی دیجیتال" در مرکز منش جهاددانشگاهی ایلام

۰۴ تیر ۱۳۹۹ ۴

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان ایلام، روز گذشته سوم تیر ماه دورهمی با موضوع "تولید محتوی دیجیتال" در مرکز منش جهاددانشگاهی ایلام برگزار شد.