ارتقای مهارتهای فردی واحد‌های فناور مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان ایلام

۰۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۲

دورهمی دانش افزایی و ارتقای مهارتهای فردی با حضور واحد‌های فناور مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام، به منظور افزایش توانمندی‌ها و سطح مهارت‌های ارتباطی و فردی اعضای واحدهای فناور مستقر در مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان ایلام در دورهمی یک روزه شرکت کردند.

در این کارگاه آموزشی اعضا با اصول کارگروهی، وظایف اعضای یک تیم، اهمیت کار تیمی، مباحث مربوط به مدیریت تیم، روش‌های نوین ارائه موضوع و ایده با هدف دانش‌افزایی و ارتقای مهارتهای فردی واحد‌های فناور مرکز نوآوری و شتابدهی جوانان استان ایلام آشنا شدند.